Available courses

Odborný výcvik pre 4. ročník, odbor:  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ - modul: Inštalácia OS

Strojníctvo - pre 2. ročník, odbor: mechanik nastavovač

Aplikovaná informatika pre 3. ročník  odboru PaED.

Aplikovaná informatika pre 4. ročník v odbore PaED.

Odborný výcvik pre 3. ročník, odbor:  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

Informatika pre 1. ročník odborov: PaED, MSIZ, MHT

Technika administratívy pre 1. ročník odboru PaED.

Informatika pre 2. ročník odborov: PaED, MSIZ, MHT

Ruský jazyk pre 4. ročník.

Technológia pre 2. a 3. ročník v odbore murár.

Geografia pre 1. ročník.

Dopravná geografia pre 1. a  2. ročník.

Dopravná logistika pre 3. a 4. ročník v odbore PaED.

Ruský jazyk pre 2. a 4. ročník.