Available courses

Predmet OPERAČNÉ SYSTÉMY pre 4. ročník - odbor: elektrotechnika

EKONOMIKA - pre 3. ročník  - odbor MET, MSIZ, MN.

Predmet EKONOMIKA pre 4. ročník - odbor: MECHANIK-MECHATRONIK

Informatika pre 2. ročník, odbor: ELEKTROTECHNIKA

Serverové technológie - 3. ročnk - odbor: IaST

Sieťové technológie, cvičenia - 1. ročník - odbor: IaST

Colníctvo - 1. ročník - odbor: PaED

Ekonomika - pre 4. ročník - odbor: MSIZ, MN, MET

Informatika pre 1. ročník odborov: PaED, MSIZ, MHT

Informatika pre 2. ročník odborov: PaED, MSIZ, MHT

Informatika pre 3. ročník - odbor MET, MSIZ, MN.

Aplikovaná informatika pre 3. ročník  odboru PaED.

Aplikovaná informatika pre 4. ročník v odbore PaED.

Predmet  DOPRAVNÉ TOVAROZNALECTVO pre 4. ročník - odbor prevádzka a ekonomika dopravy

Predmet ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO - pre 1. ročník, odbor MSIZ.

Strojníctvo - pre 2. ročník, odbor: mechanik nastavovač

Odborný výcvik pre 4. ročník, odbor:  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ - modul: Inštalácia OS

Odborný výcvik pre 3. ročník, odbor:  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

Technika administratívy pre 1. ročník odboru PaED.

Ruský jazyk pre 4. ročník.

Technológia pre 2. a 3. ročník v odbore murár.

Geografia pre 1. ročník.

Dopravná geografia pre 1. a  2. ročník.

Dopravná logistika pre 3. a 4. ročník v odbore PaED.

Ruský jazyk pre 2. a 4. ročník.